Jim Schmitz
Jim Schmitz
- Éiter
- 69 Joer, bestued a Papp vun 2 Kanner
- Staats-Beamten e.r.